سفر وزیر خارجه انگلیس به قزاقستان


تهران- ایرنا- جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس در سفر به قزاقستان با قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره راه‌های تقویت روابط دو جانبه گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061092/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86