سفیر اسبق انگلیس درسوریه:سفر آیت‌الله رئیسی به دمشق نشانگر پیروزی سیاست ایران در منطقه است


لندن – ایرنا – سفیر پیشین انگلیس در دمشق با اشاره به نقش حیاتی ایران در حمایت از دولت بشار اسد و شکست یک دهه سیاست‌های جنگ‌طلبانه غرب در سوریه تصریح کرد که سفر رئیس جمهوری ایران به دمشق رویدادی مهم و نشانگر پیروزی سیاست ایران در منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101922/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C