سفیر روسیه: اوکراین به کارخانه آزمایشات اسلحه کشورهای غربی تبدیل شده است


تهران- ایرنا- سفیر روسیه در لبنان جمعه شب گفت: آمریکا از اوکراینی‌ها به عنوان سوخت [کارخانه جات اسلحه سازی خود] استفاده می کند و رژیم کی‌یف هیچ قدرتی بر اتخاذ تصمیمات حاکمیتی یا تصمیم مستقل ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018903/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84