سقوط بالگرد نظامی در کابل سه کشته و پنج زخمی برجا گذاشت

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری صدای افغان،وزارت دفاع حکومت طالبان علت سقوط این بالگرد را نقص فنی اعلام کرده اند.

به گزارش  این رسانه افغان، بالگردهای فرسوده بلک هاوک امریکایی بر اثر عوارض فنی در دوره حکومت پیشین نیز همواره از نظامیان قربانی می‌گرفت و یکی از چالش‌های جدی نیروی هوایی به شمار می‌رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883765/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA