سلیمانی: بازی پرسپولیس مشکل داوری نداشت / پنالتی استقلال درست بود


تهران- ایرنا- کارشناس داوری فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه در هفته پایانی لیگ عملکرد داوران خوب بود گفت: در تصاویری که در ۸ بازی دیدیم فقط یک اشتباه وجود داشت اما باید منتظر ماند تا در روزهای آینده تمامی تصویرها بررسی شده تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از این هفته داشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115095/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA