سناریوی اسرائیل…جنایت می کند؛ گردن نمی گیرد


تهران- ایرنا- رژیم صهیونیستی بار دیگر سناریو چینی خود درباره شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی را تکرار کرد و این بار از زیر بار مسئولیت شهید کردن دختر ۱۶ ساله فلسطینی شانه خالی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968275/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF