سهم همدان از بازی‌های آسیایی؛ ۲ نفر قطعی ۲۰ورزشکار در صف انتظار


همدان- ایرنا- کمتر از ۸۰ روز تا شروع بازی‌های آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو چین باقی مانده و متولیان و هیات های ورزشی استان همدان همچنان در تکاپو برای کسب سهمیه بیشتر از این رقابت ها هستند که تاکنون ۲۰ ورزشکار در رشته های مختلف در صف انتظار و ۲ نفر هم حضورشان قطعی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166919/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1