سه مجتمع خدماتی رفاهی در زنجان پلمب شد


زنجان – ایرنا – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به کشف تخلف ۲۰ مجتمع خدماتی رفاهی در زنجان گفت: سه مجتمع از این موارد پلمب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172121/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF