سه میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام در استان مرکزی ایمن‌سازی شد


اراک – ایرنا – رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: سه میلیون و ۵۴۹ هزار و ۷۱۷ راس دام از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان علیه بیماری‌های مختلف دامی و مشترک بین انسان و دام ایمن‌سازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247616/%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF