سه واحد صنعتی با سرمایه‌ گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان در مهریز یزد افتتاح شد


یزد- ایرنا- سه واحد صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر با حضور معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، روز یکشنبه در مهریز یزد افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020553/%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%B2%D8%AF