سود سنواتی ۳۱ میلیون سهامدار واریز شد


تهران- ایرنا- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: از ابتدای امسال تا اواخر دی ماه سود سهام بیش از ۳۱ میلیون سهامدار واریز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001311/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF