سوریه از سرنگونی پهپادهای گروه‌های تروریستی در شمال غرب این کشور خبر داد


تهران-ایرنا-ارتش سوریه جمعه شب گزارش داد که سه پهپاد متعلق به گروه‌های تروریستی فعال در شمال غرب این کشور را سرنگون کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242816/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1