سوریه: شورای امنیت به جای برگزاری نشست علیه دمشق، تحریم‌های ظالمانه آمریکا را بررسی کندبه گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سانا، صباغ این سخنان را در نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده ادعایی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه بیان کرده است.
وی گفت: اصرار برای برگزاری جلسات مکرر شورای امنیت درباره پرونده استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه در حالی که این شورا هیچ نشستی برای بررسی آثار و پیامدهای تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورم برگزار نمی‌کند، جای تعجب و شگفتی دارد.
وی با طرح پرسشی گفت: آیا بهتر نیست، شورای امنیت درباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت سوریه تشکیل جلسه دهد؟
وی ادامه داد: تلاش دیوانه وار کشورهای غربی برای برگزاری چنین نشست‌هایی که هدفش تکرار ادعاهای پیشین علیه سوریه است، مردود است و  مخالف وظیفه این شورا درچارچوب منشور سازمان ملل متحد برای حفظ امنیت و صلح بین المللی همخوانی ندارد.
صباغ اتهامات باطل کشورهای غربی علیه سوریه را فاقد هرگونه مبنای قانونی دانست و گفت که این اتهامات کاملاً مردود است.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد این اتهامات را در راستای هجمه خصمانه کشورهای غربی با هدف نقض امنیت و ثبات سوریه و نابودی ظرفیت‌های آن دانسته است.
وی گفت که کشورش مخالف کامل با به رسمیت شناختن گروه موسوم به «تیم تحقیق و شناسایی» است.
وی رویکرد این گروه را اشتباه و غیرکارشناسی  دانست که به باور وی موجب نتیجه گیری های باطل خواهد شد.
نماینده سوریه گفت که کمیته ملی این کشور از هیچ تلاش و وقتی برای همکاری با دبیرخانه کارشناسی سازمان منع سلاح های شیمیایی در بازنگری و بررسی برخی از مسائل دریغ نکرده است اما همچنان این سازمان اعلام می‌کند که موضوعاتی هنوز باقی مانده است.
صباغ سخنان خود گفت: همکاری شفاف سوریه با دبیرخانه سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی بیانگر پایبندی دمشق به اجرای تعهدات خود است. 
وی در پایان بار دیگر تاکید کرد که سوریه هیچ موضوعی برای پنهان کردن ندارد و شبه افکنی برخی کشورها در این خصوص اقدامی سیاست زده است که قطعاً باید محکوم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935719/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87