سوناک در صدد پایان دادن به گسترده‌ترین اعتصابات دهه‌های اخیر انگلیس


تهران-ایرنا- ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به دنبال راهی برای پایان دادن به بدترین موج اعتصاباتی است که این کشور در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده است، اما مشخص نیست که پیشنهادهای دولت در باره میزان افزایش دستمزد کارکنان مورد پذیرش اتحادیه‌هایی که رهبری اعتصابات را برعهده دارند قرار خواهد گرفت یا خیر.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030732/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1