سیاستمدار فرانسوی: اختلاف داخلی ناتو درباره اوکراین شدت ‌می‌گیرد


تهران- ایرنا- فلوریان فیلیپو رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه گفت که اختلاف اعضای ناتو بر سر اوکراین در آینده شدت خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169236/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF