سی بی اس: جمهوریخواهان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را بدست می گیرند

اما اگر میزان مشارکت در میان رأی دهندگان سفیدپوست افزایش یابد، جمهوری خواهان می توانند پیروزی بزرگ تری را کسب کنند و ۲۳۸ کرسی را به دست آورند و دموکرات ها را به ۱۹۷ رای برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928192/%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C

به گزارش ایرنا، با فاصله کمی بیش از یک هفته تا انتخابات میان دوره ای، آخرین نظرسنجی شبکه سی بی اس نشان می دهد که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را با ۱۵ کرسی بیشتر به دست آورند.

براساس این گزارش، پیش‌بینی‌ها روز به روز دشوارتر می شود زیرا  افزایش مشارکت رای‌دهندگان می‌تواند به دموکرات‌ها فرصتی برای حفظ قدرت بدهد.

به نوشته شبکه سی بی اس، اگر انتخابات نوامبر شاهد حضور گسترده رای دهندگان جوان و رنگین پوستان آمریکایی باشد، پیش بینی می شود که دموکرات ها با ۲۱۸ کرسی در مقابل ۲۱۷ کرسی جمهوری خواهان اکثریت را حفظ کنند.

این نظرسنجی پیش‌بینی می‌کند که جمهوری‌خواهان با ۲۲۸ کرسی در مقابل ۲۰۷ کرسی دموکرات‌ها، اختلاف ۲۱ کرسی با ضریب خطای ۱۲ کرسی، قدرت را در مجلس نمایندگان بدست خواهند گرفت.