شبه نظامیان سودانی ۲ جنگنده ارتش این کشور را سرنگون کردند


تهران- ایرنا- شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع سودان شنبه شب اعلام کردند که موفق شدند ۲ فروند جنگنده ارتش این کشور را سرنگون کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150393/%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF