شبکه ارتباطی سراسری با کیفیت بالا در دسترس کاربران قرار دارد


تهران- ایرنا- وزارت ارتباطات اعلام کرد: در پی فراگیر شدن هوای سرد در بیشتر استان های کشور و افت شدید دما در شهرها و روستاها، شبکه ارتباطی سراسر کشور با کمترین مشکلی مشغول به فعالیت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999037/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF