شبکه صهیونیستی: موشک‌های شلیک شده به شهرک عسقلان پیشرفته بود


تهران – ایرنا – شبکه هفت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که تعدادی از موشک های شلیک شده توسط نیروهای مقاومت فلسطینی به شهرک صهیونیست نشین عسقلان پیشرفته و حامل کلاهک های انفجاری به وزن ۵۰۰ کیلوگرم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108163/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF