شرایط حضور اتباع خارجی قزوین در پیاده‌ روی اربعین مهیا شده است

طریقی اظهار داشت: اتباع و مهاجرینی که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند می توانند با مراجعه به دفاتر ششگانه خدمات اتباع خارجی استان نسبت به ثبت نام در سامانه سماح اقدام نمایند. 

طریقی اضافه کرد: همچنین افراد دارای دفترچه‌های معتبر اقامت صادره از فراجا و افراد دارای گذرنامه‌های عادی دانشجویی و طلاب و دارندگان گذرنامه‌های خانواری می‌توانند در این طرح شرکت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880410/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

خسرو طریقی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از اتباع و مهاجرین خارجی استان همانند هموطنان عزیزمان جهت شرکت در مراسم پیاده روی اربعین امسال ثبت نام کرده اند.

وی افزود: اتباعی می‌توانند در طرح اربعین شرکت کنند که دارندگان کارت‌های آمایش ۱۶ و ۱۷ یا هویت ۱۵ و ۱۶ باشند.