شرکت های فناور کشور وام ۵۰ میلیارد ریالی دریافت می کنند


کرج – ایرنا – مدیر عامل پست بانک ایران اعلام کرد : شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری براساس تفاهمنامه منعقد شده با صندوق نوآوری کشور، تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی از پست بانک دریافت می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974650/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF