ششمین جشنواره ملی تئاتر شرهانی برگزیدگان خود را شناخت


ایلام- ایرنا – ششمین جشنواره ملی تئاتر شرهانی با معرفی برگزیدگان خود در آیین اختتامیه این جشنواره با حضور مسوولان فرهنگی و اجرایی استان به کار خود پایان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122863/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA