شماری از دانشجویان علوم پزشکی سبزوار دچار مسمومیت شدند


سبزوار- ایرنا- حدود ۳۰ نفر از دانشجویان پسر خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دچار مسمومیت شدند که علت آن از سوی مسوولان این دانشگاه در دست بررسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242654/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF