شنیده شدن صدای انفجار در آسمان دمشق


تهران- ایرنا- منابع خبری دوشنبه شب از شنیدن صدای چند انفجار در آسمان دمشق و اطراف آن خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260762/%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82