شنیده شدن صدای انفجار شدید در پایتخت اوکراین


تهران- ایرنا- درحالی صدای یک انفجار شدید در اواخر روز چهارشنبه در حومه غربی کی‌یف شنیده شد که هشدار حمله هوایی برای پایتخت اوکراین صادر نشده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208617/%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86