شهادت «خضر عدنان» اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد سه‌شنبه گزارش دادند، «شیخ خضر عدنان» اسیر فلسطینی پس از ۸۶ روز که دست به اعتصاب غذا زده بود در زندان‌های رژیم صهیونیستی شهید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098789/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C