شهادت ۳ فلسطینی در نابلس


تهران-ایرنا- نیروهای اشغالگر صهیونیستی با یورش به منزلی در نابلس، سه شهروند فلسطینی را به شهادت رساندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101188/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DB%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3