شهدای جهادسازندگی از مظلوم‌ترین شهدای دفاع مقدس هستند


گرگان – ایرنا  – وزیر جهادکشاورزی گفت: شهدای جهاد سازندگی که در هشت سال جنگ تحمیلی به سنگرسازان بی‌سنگر مشهور بودند، در ردیف مظلوم‌ترین شهدای دفاع مقدس هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984200/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF