شهروندان مشهدی امسال ۱۵ روز هوای «پاک» تنفس کردند

وی اضافه کرد: تعداد روزهای هوا با شرایط ناسالم برای گروه های حساس نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه پاسال حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است، به طوریکه در بهار امسال ۱۱ روز شاخص هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود اما در مدت مشابه پارسال این میزان ۲۱ روز بود.

کلانشهر ۳۵۰ کیلومترمربعی مشهد با ۷۲۳ کیلومتر گذرگاه محلی، خیابان و بزرگراه، ۳.۵ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.

پذیرا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در هیچ روزی کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای همه اقشار قرار نگرفته است.

محمد پذیرا روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سه ماه اول سال جاری ۶۷ روز نیز کیفیت هوا روی شاخص «قابل قبول» قرار داشت که این عدد در مدت مشابه پارسال نیز ۶۷ روز بود.

رییس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد افزود: بارندگی های بهار امسال نقش مهمی در افزایش کیفیت هوا ایفا کرده است.

روند کنونی آلودگی هوای کلانشهر مشهد، که به طور معمول ۷۰ درصد ناشی از فعالیت ناوگان حمل و نقل است، ظرف سالهای اخیر به علت تداوم پدیده خشکسالی همراه با افزایش حجم گرد و غبار و پایداری وضعیت جوی، با سرعت رو به تشدید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85517222/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF