شهیدان عرصه خبررسانی چراغ راه جهاد تبیین شدند


قم – ایرنا — رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی به مناسبت روز خبرنگار ، شهیدان عرصه خبررسانی را مردان و زنان مجاهدی دانست که با فعالیت‌های خبریشان در جهاد روشنگری شرکت کردند و سپس با شهادتشان چراغ راه جهاد تبیین شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192208/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF