شهید «سیدعظیم حسینی»؛ اسطوره‌ گلستانی که در راه قیام انقلاب و دفاع مقدس ماندگار شد


گرگان – ایرنا – شهید سیدعظیم حسینی ورزشکار و یکی از نوجوانان مبارز و پیشگام انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت است. مبارز انقلابی که در دفاع مقدس رشادت ماندگاری از خود به نمایش گذاشت و سرانجام در مسیر هدفی که برگزیده بود شربت شهادت نوشید و به عنوان اسطوره شجاعت در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ماندگار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211258/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88