شورای عالی انقلاب فرهنگی برای محجوریت زدایی از قرآن تحول ایجاد کند


تهران- ایرنا- رییس ستاد اقامه نماز با تاکید براینکه باید یک انقلاب در زمینه محجوریت‌زدایی از قرآن شود، گفت:‌ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحولی برای محجوریت‌زدایی از قرآن به‌وجود آورید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100388/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF