شولتز: آلمان به دنبال مکانیسم‌هایی برای تضمین پرداخت غرامت به اوکراین است


تهران-ایرنا- اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با بیان اینکه برلین به دنبال مکانیسم‌هایی برای تضمین پرداخت غرامت جنگی تهاجم روسیه به اوکراین است، گفت: اما مشخص نیست دقیقاً چگونه می‌توان مسکو را وادار به پرداخت غرامت کرد چرا که گزینه‌های قانونی کمی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114375/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87