صاعقه در اردبیل جان یک زن را گرفت


اردبیل-ایرنا- برخورد صاعقه منجر به جان باختند یک زن در روستای فولادلو بیله سوار شد


منبع: https://www.irna.ir/news/85144582/%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA