صدور کارت بازرگانی در چهارمحال و بختیاری به یک هفته کاهش یافت


شهرکرد- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس تلاش‌های به کار گرفته شده در قالب یک پنجره واحد، با رفع بروکراسی‌های گذشته صدور کارت بازرگانی در استان را به یک هفته کاهش دادیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170376/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA