صعود رئال‌مادرید با کامبک به سبک آنچلوتی مقابل ویارئال


تهران- ایرنا- تیم فوتبال رئال مادرید با کامبکی دیدنی برابر ویارئال به مرحله بعد کوپا دل‌ری صعود کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003958/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%84%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84