صعود شاگردان آنچلوتی به نیمه نهایی؛ رئال مادرید نتیجه بازی رفت را تکرار کرد


تهران- ایرنا- تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد با برتری مقابل چلسی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086955/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%84%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA