صعود شاگردان قلعه‌نویی در رنکینگ فیفا و شکست نوجوانان مقابل ژاپن


تهران- ایرنا- بسته خبری ورزشی ایرنا در هشتم تیرماه به صعود تیم ملی فوتبال در رنکینگ فیفا، بازماندن نوجوانان از صعود به فینال و دیگر اخبار جذاب دیگر ورزشی اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155281/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86