صوت| اخبار شبانگاهی ۲۱ آذرماه ایرنا گلستان


گرگان – ایرنا – مهمترین عناوین خبری استان گلستان در روز دوشنبه، بیست و یکم آذرماه را با پادکست ایرنا دنبال کنید.


منبع: https://www.irna.ir/photo/84968462/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86