طرح الگوی کشت در پنج شهرستان استان بوشهر اجرا می‌شود


بوشهر – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: طرح الگوی کشت در شهرستان‌های دشتی، تنگستان، دشتستان، دیر و جم با هدف جایگزین‌کردن محصولات اساسی با توجه به اقلیم استان اجرا می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172753/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF