طعم شیرین خدمت جهادی در مناطق روستایی لرستان


خرم‌آباد – ایرنا – جهادگران بسیجی با حضور به موقع در صحنه‌ و میدان‌های خدمت، کارآمدی و روحیه سازندگی گروه‌های جهادی را نشان داده‌اند که نمونه‌های اخیر آن سیل و ویروس کرونا بود که بسیج مردمی و حاکم شدن این تفکر توانست بسیاری از مشکلات را رفع کند و بحران را از جامعه دور سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967653/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86