طعنه لاپید به نتانیاهو: کابینه را کسی دیگر اداره می کند


تهران-ایرنا- یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر کنونی اپوزیسیون کابینه بنیامین نتانیاهو، با سخنان طعنه آمیز به نخست وزیر اسرائیل گفت: شاهد و مستنداتی که امشب دریافت کردیم این است که بی بی کنترل کابینه خود را در دست ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058791/%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF