طلای وزنه‌برداری جهان بر سینه جوادی؛ میر ایرانی شاخ غول چینی را شکست


تهران -ایرنا- ملی‌پوش دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه‌برداری ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی این دسته در پیکارهای قهرمانی جهان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226077/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C