عامل تیراندازی به سمت شهروند خاشی دستگیر شد 


زاهدان- ایرنا- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل تیراندازی به سمت شهروند خاشی در عملیات ویژه ماموران پلیس خبر داد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85099913/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF