عرضه ارز اربعین برای هر متقاضی ۲۰۰ هزار دینار


تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: امسال برای ارز اربعین، دلار و یورو را کنار گذاشتیم و ارز اربعین را به شکل دینار خواهیم داد به طوری که به هر متقاضی، مبلغ ۲۰۰ هزار دینار ارز تخصیص خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188414/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1