عصبانیت گاتسالوف از آزادکاران مهاجر روسی


تهران- ایرنا- سرمربی کشتی آزاد روسیه نسبت به حضور آزادکاران این کشور با پرچم دیگر کشورها واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242929/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C