عملیات اکتشافی گوهرسنگ در ۱۱ استان/ برگزاری نخستین مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی


تهران- ایرنا- مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور گفت: عملیات اکتشافی گوهرسنگ در ۱۱ استان کشور با تمرکز بر روی سنگ یاقوت به‌منظور توسعه این صنعت در حال اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225450/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C