عملیات بازگشایی راه‌های روستایی قزوین آغاز شد


قزوین – ایرنا – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قزوین گفت: عملیات بازگشایی راه‌های مسدود شده روستایی استان با مساعدن شدن شرایط جوی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000104/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF