عملیات زیرسازی و آسفالت ۷۰ خیابان آبادان آغاز شد


آبادان – ایرنا – شهردار آبادان گفت: با پیگیری نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر آبادان در جذب قیر رایگان عملیات زیرسازی و آسفالت ۷۰ خیابان این شهر پس از سال‌ها آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975369/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF