عملیات وصل گاز مشترکان در تربت‌جام آغاز شد


مشهد-ایرنا- مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: عملیات وصل گاز قطع شده مشترکان در تربت‌جام از امروز دوشنبه آغاز شد و برای وصل گاز در خانه باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000562/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF